Plantenkwekerijen.be Koetsenhuis item10
Home België Zoeken per categorie Links
Nederland Frankrijk Verenigd Koningrijk Duitsland Nieuws  Contact

 

FRUITBOMEN PRAKTISCHE INFO - BEKNOPTE VERZORGINGSTIPS

Grondsoorten :

Leemgrond is ideaal voor fruitbomen, kleigrond is bijzonder vruchtbaar, maar hier is voorzichtigheid geboden voor te natte gronden, plaats daarom indien mogelijk de fruitbomen iets hoger dan omgeving. Zandgronden warmen zeer vlug op waarbij de bomen vroeg gaan uitlopen, het zijn echter meestal armere gronden waarbij een extra bemesting met goed verteerde stalmest of organische mest aan te raden is.

Standplaats:

fruitbomen staan voor een goede opbrengst best op een zonnige beschutte plaats. Is er in de herfst reeds vroeger minder zon ( omwille van gebouwen of andere bomen) kies dan voor rassen die vroeger rijp zijn, is de standplaats in de lente nog bijzonder vorstgevoelig kies dan voor latere rassen, zodat de bloemen niet kunnen bevriezen .

Bemesting en Mulchen

Pas geplante en minder goed uitziende fruitbomen kunnen begin van het voorjaar met stalmest of compost gemulchd worden. Wees echter voorzichtig met mest, vooral met te veel stikstof - dit resulteert in slappe scheuten die ziektegevoeliger zijn. Trek rond de boom een cirkel iets groter dan de kroon van de boom en gebruik deze oppervlakte om behoedzaam te bemesten.

Indien bomen een specifiek gebrek vertonen (bv. kaliumgebrek, fosforgebrek, magnesiumgebrek ) moeten specifieke speciale voedingsstoffen toegedient worden: zoals bv. patentkali bij kaliumgebrek, superfosfaat bij fosfaatgebrek, bladeren met bitterzout besproeien (na de bloei) helpt dan weer bij magnesiumgebrek.. Raadpleeg in ieder geval bij twijfel eerst een vakman of neem een bodemmonster en analyseer dit.

Indien veel kalium toegediendis (om vruchtvorming te bevorderen) kan magnesium gebrek optreden, kieserit preventief toedienen kan oplossing bieden.

Ook fruit in potten moet uiteraard af en toe bemest worden tijdens het groeiseizoen en vooral belangrijk is dat bij warm weer de potgrond niet volledig uitdroogt ! Controleer deze dan 2 x per dag en geef indien nodig voldoende water !

Bij kleinfruit geldt hetzelfde als voor groot fruit, kalium en stikstof zullen hier echter het belangrijkste zijn , verdeel ruim over de grond , bij kleinfruit in rijen tot 50 - 60 cm links en rechts van de rijen.

Plantafstanden :

het aantal bomen dat u kan gaan zetten hangt sterk af van de keuze van de boomvorm ( laagstam, halfstam, hoogstam of 3/4 stam) én van de keuze van de onderstam (waarop uw fruitboom geënt is ) - Ons advies rekening houdend met de coutant gebruikte onderstammen is = Laagstam (2, 5m tot 3m afstand) - Halfstam ( 5m afstand ) - 3/4 stam (6,5 - 7m afstand) - hoogstam ( min. 7m afstand)

Plant uw bomen indien mogelijk in de vorm van een gelijkbenige driehoek - op die manier krijgt iedere kruin evenveel plaats om zich te ontwikkelen !

Plantafstanden van de scheidingslijn met de buren :

Volgens het veldwetboek 1887 moeten hoogstamfruitbomen op minimum 2 m van de scheidingslijn met de buur staan ! Gezien de groei en omvang van de kruin (overgroeiende takken kan je verplicht worden te snoeien en het fruit mag door de buur gebruikt worden) wordt door de NBS gesuggereerd om de helft van de onderlinge plantafstand in acht te nemen :

dwz - voor hoogstam - ongeveer 3, 5 m

voor halfstam - ongeveer 2, 5 m

voor laagstam - ongeveer 1, 25 m

Volgens het veldwetboek mag laagstam op 50 cm van de scheidingslijn staan ( met dan wel de problemen van overhangende takken ! )

Vormsnoei en Onderhoudssnoei

De meeste jonge bomen hebben in het begin vormsnoei nodig om een sterke en evenwichtige basisvorm te krijgen, na enkele jaren is enkel nog een onderhoudssnoei nodig om een optimale fruitproductie te bekomen.

Door een juiste snoei ontstaat een open kroon zodat de zon makkelijk het rijpende hout kan bereiken, dode, zieke, beschadigde takken worden verwijderd.

Te veel of te weinig snoeien

Door te veel en te vaak te gaan snoeien wordt een enorm sterke vegetatieve groei gestimuleerd én bijna geen fruit, door te weinig te snoeien gaan takken tegen elkaar schuren, ontstaan ziektes, krijgen de vruchten te weinig zon ( bij een jonge boom kunnen dan ook nog eens de takken gaan breken , gezien er teveel vruchten aan een (jonge) tak hangen.

Bestuiving Fruitbomen

Fruitbomen hebben bestuiving nodig om tot vruchtvorming te komen, een aantal fruitrassen zijn zelfbestuivend, toch zullen ook deze meer fruit dragen als er een goede extra bestuiver in de buurt staat.

Om een goede kruisbestuiving te krijgen heb je dus een goede stuifmeelleverancier nodig die bovendien in dezelfde periode bloeit.

Op diverse sites kan je bestuivingstabellen vinden :

www.hoogstamboomgaard.be

www.houtwal.be/vakartikels/pitfruit/appelbestuiving.htm

http://users.skynet.be/bk239928/html/dutch/fruit.htm

http://www.boomgaardenstichting.be/tipsentrucs/bestuiving.html

fruitboomkwekerij

 

Een eigen fruitboomgaard aanleggen

Fruitbomen met ziekteresistente rassen en onbespoten fruit zijn opnieuw erg in trek. Jong en oud proberen in hun kleine of grote tuin op een of andere manier een eigen boomgaard te realiseren en van heerlijke vruchten te genieten . Voor de kleine tuin zijn er laagstamfruitboompjes op zwakke onderstam of leivormen die weinig plaats behoeven, ook een fruithaag behoort tot de mogelijkheden, voor grotere tuinen komen vooral halfstam en hoogstam bomen met een mooie landschappelijke aanblik in aanmerking Meer lezen over de aanleg van een boomgaard

MOOIE TUINEN .BE

tal van schitterende tuinen in binnen -en buitenland zetten ieder jaar hun deuren op voor de bezoekers

meer informatie

TUIN - EN PLANTENBEURZEN IN
Links Verenigd Koningrijk